Vingrinājumu grāmata "Fitness smadzenēm"

Grāmata ir vingrinājumu apkopojums 90 dienām. 

Grāmata tika sastādīta, lai iesaistītu cilvēkus aktīvā garīgajā darbībā. Grāmata ir lielisks līdzeklis demences un Alcheimera slimības profilaksei. 

18,00 €
 Biedrība "LVPSY", Reģ.Nr.: 40008153859, Juridiskā adrese: Prāgas iela 2a, Rīga, LV-1050, Bankas nosaukums: AS Swedbank, konts: LV37HABA055102825244 S.W.I.F.T. HABALV22
Создано с помощью Webnode
Создайте свой сайт бесплатно!