Koнтакты

Адрес:

Krišjāņa Barona iela 21A, 3.st., Rīga, Latvija, LV-1011 

+371 28802930
+371 29708565

+371 28442869

biedriba.lvpsy@gmail.com

Rekvizīti:
Pakalpojuma sniedzējs: Biedrība "LVPSY"
Reģ.Nr.: 40008153859
Juridiskā adrese: Prāgas iela 2a, Rīga, LV-1050
Banka nosaukums: AS Swedbank
S.W.I.F.T: HABALV22
Norēķinu konts: LV37HABA0551028252444